Dołącz do ALP

Dołącz do ALP


Procedura przystąpienia do ALP, procedura i korzyści

  • Członkowie stowarzyszenia przestrzegają postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia oraz uiszczają składki członkowskie. Członek Stowarzyszenia ma prawo głosu, prawo wybierania na stanowiska i bycia wybieranym oraz prawo odwoływania ze stanowisk. Organizacja (osoba prawna) oddelegowuje dwie osoby do wykonywania praw członkowskich.
  • Istnieją trzy rodzaje członkostwa w Stowarzyszeniu, wymagania oraz sposób wnioskowania wyglądają następująco:

Członek zwyczajny: wspiera cel Stowarzyszenia, jest w wieku powyżej lat 20, zajmuje się tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi dla firm międzynarodowych. Wnioskodawca wypełnia wniosek o przystąpienie do Stowarzyszenia. Po zatwierdzeniu wniosku przez zarząd i uiszczeniu składki członkowskiej, wnioskodawca zostaje członkiem Stowarzyszenia.

Członek zbiorowy (osoba prawna): jednostki i organizacje publiczne i prywatne (mające osobowość prawną) wspierające cel stowarzyszenia. Wnioskodawca wypełnia wniosek o przystąpienie do Stowarzyszenia. Po zatwierdzeniu wniosku przez zarząd i uiszczeniu składki członkowskiej, wnioskodawca zostaje członkiem Stowarzyszenia.

Członek honorowy: wpiera Stowarzyszenie poprzez przekazywanie środków finansowych, otrzymuje status członka wspierającego decyzją zarządu.

  • Proszę wypełnić wzór wniosku o przystąpienie do Stowarzyszenia, a następnie przesłać go na adres info@connect.org.tw
  • Opłaty członkowskie wyglądają następująco (ceny podane są w NTD):
członek zwyczajny członek zbiorowy(osoba prawna)
opłata wpisowa 1,000 5,000
opłata roczna 800
(opłata nie obowiązuje w pierwszym roku członkostwa)
4,000
(opłata nie obowiązuje w pierwszym roku członkostwa)
  • Opłatę członkowską uiścić można poprzez przelew bankowy na konto stowarzyszenia.
  • Po uiszczeniu opłaty można otworzyć konto na stronie oraz korzystać z przywilejów dla członków (oferujemy między innymi przekazywanie zleceń tłumaczeniowych oraz darmowe uczestnictwo w wykładach) oraz innych funkcji dla członków.

>>Złóż wniosek online