Nasze zadania

Nasze zadania

  1. Promocja rynku usług tłumaczeniowych w celu podwyższenia jakości specjalistycznych usług międzynarodowych firm.
  2. Wspomaganie harmonijnej wymiany informacji i komunikacji firm krajowych i zagranicznych z tłumaczami w celu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.
  3. Wspomaganie umiędzynarodowienia firm, zapewnianie potrzebnych informacji w dialogu firm należących do różnych branż, zapewnienie platformy okazji biznesowych przedsiębiorcom i jednostkom administracji publicznej, wspomaganie kontaktów międzynarodowych przedsiębiorstw i koordynacja współpracy stron.
  4. Organizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje z zakresu tłumaczenia ustnego i pisemnego z różnych dziedzin oraz szkoleń dla pracowników firm międzynarodowych.